Terapia CranioSacralna (terapia manualna) w stomatologii i ortodoncji. Część I: wstęp

Celem informacji przedstawionych w cyklu artykułów jest ukazanie komplementarności terapii CranioSacralnej i profesji lekarza dentysty / ortodonty oraz odpowiedź na następujące pytania:

  • dlaczego warto zastosować terapię CranioSacralną (terapię manualną) komplementarnie do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego.
  • akie możliwości terapeutyczne daje terapia CranioSacralna w problemach dentystycznych i ortodontycznych.
  • jakie jest konkretne zastosowanie terapii CranioSacralnej w dentystyce i ortodoncji. Czyli kiedy terapia CranioSacralna może pomóc.
  • jakie korzyści ma lekarz dentysta / ortodonta oraz jego pacjent z komplementacji procedur dentystycznych i ortodontycznych terapią CranioSacralną.

Integracja terapii CranioSacralnej do postępowania leczniczego w stomatologii i ortodoncji może w znaczny sposób poprawić efektywność procedur terapeutycznych czyli zwiększyć szansę pacjenta na osiągnięcie pożądanego efektu leczniczego i tym samym jego poziom zadowolenia z leczenia i opieki medycznej.

Holistyczne leczenie stomatologiczne

Terapia CranioSacralna otwiera nowe możliwości terapeutyczne dla profesji dentystycznej i ortodoncji dzięki holistycznemu podejściu do zdrowia pacjenta. Rozszerza świadomość o leczeniu dentystycznym i ortodontycznym również poza rejon szczęki i żuchwy. W kontekście efektywności zabiegów może być postrzegana jako „brakujący element układanki”.

Terapia CranioSacralna jest efektywna w pracy z bólem oraz dysfunkcjami całego ciała. Umożliwia leczenie wielu anatomicznych oraz funkcjonalnych zaburzeń, będących źródłową przyczyną istniejącego problemu dentystycznego / ortodontycznego, z którym pacjent zgłasza się do lekarza, a które zostały pominięte lub nie były leczone przez lekarzy innych specjalizacji.

Celem zaprezentowanych w artykułach informacji jest przedstawienie istotności systemu CranioSacralnego oraz terapii CranioSacralnej w leczeniu stomatologicznym i ortodontycznym, jak również przedstawienie efektywności procedur stomatologicznych, wykonywanych na uprzednio znormalizowanych strukturach kostnych i łącznotkankowych czaszki.

Normalizacja struktur kostnych oraz łącznotkankowych czaszki jest niezwykle istotna, majac na uwadze zapewnienie efektywności wykonanej korekcji stomatologicznej lub ortodontycznej. Ponadto zapobiega wystąpieniu oraz leczy tzw. objawy wtórne leczenia dentystycznego i ortodontycznego oraz wszelkie inne niepożądane objawy, które mogą pojawić się w trakcie lub towarzyszą leczeniu dentystycznemu.

Włączenie terapii CranioSacralnej do praktyki dentystycznej zapewnia pacjentom poprawę komfortu leczenia dentystycznego oraz zwiększa satysfakcję i zaufanie pacjenta.

Informację przedstawione w artykułach zawierają następujące treści :

  • omówienie zależności pomiędzy nierównowagą struktur czaszkowych (ang. cranial misalignment lub cranial lesions) a występowaniem różnorodnych zaburzeń dentystyczno-ortodontycznych, m.in. wad zgryzu, dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.
  • przedstawienie wyjątkowej roli lekarza dentysty oraz zaprezentowanie możliwości terapii CranioSacralnej jako metody komplementarnej, wspierającej lekarza dentystę i ortodontę w diagnozie oraz leczeniu.
  • zapoznanie z niektórymi metodami badania i leczenia terapią CranioSacralną zaburzeń anatomicznych i funkcjonalnych czaszki oraz objawów wtórnych leczenia ortodontycznego, m.in. : zaburzenia czucia, bóle głowy, neuralgię nerwów czaszkowych, zaburzenia funkcji układu dokrewnego oraz nierównowaga autonomicznego układu nerwowego (dysautonomia) oraz innych.
  • zapoznanie czytelnika ze znaczeniem zjawiska wzajemnego oddziaływania na siebie tkanek całego ciała i znaczeniem tego zjawiska dla pacjentów dentystycznych i ortodontycznych.

Anatomia dentystyczna oraz jej funkcja ma ogromny wpływ na zdrowie pacjenta.

Wady zgryzu, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, nierównowaga struktur czaszki (ang. cranial misalignment lub cranial lesions) bardzo często sięgają w swojej etiologii daleko poza układ żucia (oraz szerzej układ stomatognatyczny). Z tego powodu pacjenci często zgłaszają swoim lekarzom wiele „nie dentystycznych” objawów, które towarzyszą leczeniu ich dentystycznych dolegliwości. Współpraca terapeuty CranioSacralnego i lekarza dentysty / ortodonty umożliwia efektywną terapię, opartą na holistycznym leczeniu źródłowej przyczyny, która często jest pomijana przez lekarzy innych specjalizacji.

Układ dentystyczny, system CranioSacralny oraz wszystkie inne funkcjonalne systemy ciała oddziałują na siebie wzajemnie i są od siebie wzajemnie zależne. Z tego powodu jakiekolwiek zmiany w anatomii dentystycznej będą miały znaczący wpływ na system CranioSacralny oraz inne funkcjonalne systemy ciała. Jakiekolwiek dysfunkcje systemu CranioSacralnego lub korekcję tych dysfunkcji będą oddziaływać na fizjologię, anatomię i mechanikę układu dentystycznego oraz inne funkcjonalne systemy ciała.

Zjawisko wzajemnego oddziaływania na siebie tkanek funkcjonuje w całym ciele człowieka, dotyczy naszej anatomii oraz funkcji. Jest tak rozległe, że trudno jest wyobrazić sobie jakąkolwiek część ciała, która nie jest zależna od innej.

Autor : mgr Przemysław Wojtasik PT, CST-T
Data : 2012 r.

Poniższa prezentacja nie wyczerpuje całości zagadnienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu www.rehabilitacja-mw.pl  Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Informacja dla pacjentów