Nasza siedziba
Al. KEN 11/U4
Zapisy
Pon - Pt (Sob): 8:30 - 22:00 (8:00 - 14:00)

Informacja dla pacjentów

Uprzejmie informujemy, że rodzaj prowadzonej  działalności w Zakładzie Leczniczym Rehabilitacja Medyczna Wojtasik, mieszczącym się przy al. Komisji Edukacji Narodowej 11 lok. U4 w Warszawie , obejmuje ambulatoryjne i domowe świadczenia zdrowotne :

  • Rehabilitację ambulatoryjną.
  • Rehabilitację domową.
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Informujemy, że wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, ustalonej w sposób określony w art.28 ust.4, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na dzień przyjęcia regulaminu organizacyjnego placówki (1.11.2019 roku) ,wynoszą odpowiednio :

  • 0.30 zł za 1 stronę kopii.
  • 8 zł za 1 stronę odpisu lub wyciągu.
  • 1.80 zł za kopię na elektronicznym nośniku danych.

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja wydawana pacjentowi po raz pierwszy w żądanym zakresie jest wydawana bezpłatnie.
Ze względu na sposób organizacji działań gabinetu, uprzejmie prosimy aby w miarę możliwości, osoby zainteresowane uzyskaniem kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej, poinformowały o tym fizjoterapeutę prowadzącego terapię 2 dni  przed terminem, na który dokumenty mają zostać przygotowane.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne w Zakładzie Leczniczym Rehabilitacja Medyczna Wojtasik, określa załącznik 1 Regulaminu Organizacyjnego  „Cennik usług”, znajdujący się na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń.

Harmonogram czasu pracy Zakładu Leczniczego Rehabilitacja Medyczna Wojtasik, określa załącznik 2 Regulaminu Organizacyjnego, znajdujący się na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

mgr Przemysław Wojtasik

Informacja dla pacjentów