Nasza siedziba
Al. KEN 11/U4
Zapisy
Pon - Pt (Sob): 8:30 - 22:00 (8:00 - 14:00)

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE
W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Administratorem państwa Danych Osobowych jest Podmiot Leczniczy Przemysław Wojtasik – usługi fizjoterapeutyczne z siedzibą przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 19/51      02-797 Warszawa, numer telefonu 502-277-740.

Podane przez państwa dane osobowe, przetwarzane są na podstawie art. 6, lit. c) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości udzielenia świadczenia medycznego (art. 6, lit. c). Podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym, a nie wewnętrznym wymogiem zakładu leczniczego, tzn. w świetle obowiązujących przepisów prawa osoba chcąca skorzystać z usług medycznych jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa i może uniemożliwić udzielenie świadczenia medycznego.

  • Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony interesów osoby, której te dane dotyczą (art. 6, lit. d), np. w przypadku wystawiania na żądanie pacjenta imiennej faktury za wykonaną usługę.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom (ZUS, biuro rachunkowe, Izba Lekarska, Izba Fizjoterapeutyczna, Sądy) tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Dane pozyskane podczas udzielania świadczeń medycznych nie będą wykorzystywane w celu automatycznego profilowania.
  • Dane osobowe zostaną usunięte po upływie przewidzianego przepisami prawa czasu przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, w której istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 ma pierwszeństwo przed RODO, artykuł 17, prawo do usunięcia danych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja dla pacjentów