Staw kolanowy – torebka stawowa

Torebka stawowa stawu kolanowego, stanowi włóknistą „tuleje” która otacza dystalny koniec kości udowej oraz proksymalny koniec kości piszczelowej, utrzymując te dwie kości „w kontakcie”, zapewniając zwartość stawu oraz tworzy „niekostną ścianę” otaczająca przestrzeń stawową. Jej wewnętrzna powierzchnia jest pokryta przez błonę maziową – wewnętrzną warstwę torebki stawowej.

Ogólny kształt torebki stawowej, można porównać do cylindra, „wtłoczonego” do środka jamy stawu od strony tylnej. Prowadzi to do utworzenia przegrody w płaszczyźnie strzałkowej, która niemal dzieli jamę stawu na połowę przyśrodkową i boczną. Na powierzchni przedniej torebki stawowej (cylindra), wycięte jest „okno” dla dopuszczenia w rejon stawu rzepki. Górny i dolny koniec cylindra są umocowane odpowiednio: do kości udowej oraz piszczelowej (Rys.1).

Miejsca przyczepu torebki stawowej do kości piszczelowej

Przyczep torebki stawowej do kości piszczelowej jest stosunkowo nieskomplikowany.

Jest przyczepiona (linia przerywana) do przedniego, bocznego i przyśrodkowego brzegu powierzchni stawowych. Od strony tylno – przyśrodkowej, łączy się z przyczepem piszczelowym więzadła krzyżowego tylnego. Od strony tylno – bocznej, pokrywa brzeg bocznego kłykcia kości piszczelowej do tyłu w stosunku do guzka międzykłykciowego bocznego kości piszczelowej oraz włącza się w przyczep piszczelowy więzadła krzyżowego tylnego.

Miejsca przyczepu torebki stawowej do kości udowej

Przyczep torebki stawowej na kości udowej jest nieco bardziej skomplikowany:

  • od przodu, torebka stawowa jest przyczepiona do kości wzdłuż krawędzi płytkiego dołu znajdującego się ponad powierzchnią rzepkową kości udowej. W tym punkcie, torebka stawowa tworzy głęboki zachyłek, nazywany zachyłkiem nadrzepkowym (Rys.2).
  • przyśrodkowo oraz bocznie torebka stawowa jest przyczepiona wzdłuż brzegów powierzchni rzepkowej kości udowej, tworząc zachyłek pośredniorzepkowy a następnie przebiega wzdłuż krawędzi powierzchni stawowych kłykci kości udowych. Na kłykciu bocznym, przyczep torebki stawowej leży powyżej przyczepu ścięgna mięśnia podkolanowego, który w związku z tym jest mięśniem wewnątrz torebkowym (Rys.2).
  • od strony tylnej oraz od góry  torebka stawowa przyczepia się dookoła granicy tylno – górnej powierzchni stawowych kłykci kości udowej, tuż poniżej miejsca przyczepów początkowych obydwu głów mięśnia brzuchatego łydki. Torebka stawowa wyścieła zatem wewnętrzną powierzchnie tych mięśni i oddziela je od kłykci kości udowej. W tym rejonie torebka stawowa jest pogrubiała.
  • w dole międzykłykciowym torebka stawowa jest przyczepiona do powierzchni wewnętrznej  kłykci kości udowej, wzdłuż linii chrząstki stawowej a następnie przebiega w głąb dołu międzykłykciowego gdzie ulega połączeniu. Przyczep torebki stawowej do kłykcia przyśrodkowego kości udowej przebiega poniżej  miejsca przyczepu więzadła krzyżowego tylnego, częściowo wplatając się w jego przyczep.

Natomiast przyczep torebki do kłykcia bocznego kości udowej przebiega pomiędzy linią chrząstki stawowej oraz udowym przyczepem więzadła krzyżowego przedniego.

Tutaj również przyczepy więzadeł krzyżowych łączą się z tymi torebkowymi, wzmacniając te ostatnie.

Informacja dla pacjentów