Nasza siedziba
Al. KEN 11/U4
Zapisy
Pon - Pt (Sob): 8:30 - 22:00 (8:00 - 14:00)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE
W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 

Administratorem państwa Danych Osobowych jest Przemysław Wojtasik – usługi fizjoterapeutyczne z siedzibą przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 19/51, 02-797 Warszawa,
tel.502-277-740.

Podane przez państwa dane osobowe, przetwarzane są na podstawie art. 6, lit. c) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości udzielenia świadczenia medycznego (art. 6, lit. c). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba chcąca skorzystać z usług medycznych jest zobowiązana do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa i może uniemożliwić udzielenie świadczenia medycznego.

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ochrony interesów osoby, której te dane dotyczą (art. 6, lit. d), np. w przypadku wystawiania na żądanie pacjenta, imiennej faktury za wykonaną usługę.

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom (ZUS, biuro rachunkowe, Izba Lekarska, Izba Fizjoterapeutyczna, Sądy) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie przewidzianego przepisami prawa czasu przechowywania dokumentacji medycznej.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (chyba, że istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane pozyskane podczas udzielania świadczeń medycznych nie będą wykorzystywane w celu automatycznego profilowania.

Informacja dla pacjentów