Odpowiednio prowadzona rehabilitacja powypadkowa szansą na powrót do pełni zdrowia!

Urazy będące wynikiem wypadków nie należą niestety do rzadkości. Statystyki wskazują, że tylko na wyniku wypadków drogowych rannych zostaje kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Kolejną częstą przyczyną występowania urazów są upadki. 

Wielu poszkodowanych nigdy nie odzyskuje pełnej sprawności. Tymczasem dzięki profesjonalnym zabiegom rehabilitacyjnym możliwe jest całkowite wyeliminowanie dolegliwości i powrót do pełni zdrowia.

Szybkość działania

Niezmiernie ważna jest szybkość podjęcia zabiegów rehabilitacyjnych, gdyż zbyt długi okres pomiędzy leczeniem podstawowym a rehabilitacją może skutkować groźnymi powikłaniami. Odpowiednio szybkie rozpoczęcie zabiegów pozwala zmniejszyć cierpienia pacjenta oraz skrócić czas niezbędny do odzyskania pełni sprawności fizycznej oraz psychicznej.

Odpowiedni plan rehabilitacyjny

Równie ważne jest przygotowanie kompleksowego planu rehabilitacji, dostosowanego do stanu zdrowia oraz możliwości poszkodowanego w wypadku. Plan ten ma na celu nie tylko złagodzenie bólu, ale także wzmocnienie mięśni otaczających miejsce urazu. Dzięki kompleksowym działaniom możliwe jest uzyskanie dużej skuteczności zabiegów, a w efekcie przywrócenie pełnej sprawności, w maksymalnie krótkim czasie.

Warto podkreślić, że prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja pozwala również na poprawę wydolności ogólnej. Zatem ma ona dobroczynny wpływ nie tylko na tylko na miejsce urazu, ale także na cały organizm.

Informacja dla pacjentów