Nasza siedziba
Al. KEN 11/U4
Zadzwoń do nas
502 277 740
Kontakt E-mail
info@rehabilitacja-mw.pl
Zapisy
Pon - Pt (Sob): 9:00 - 21:00 (16:00)

Uprzejmie informujemy, że rehabilitację niemowląt i dzieci prowadzi Reha Pediatria. Wszelkie informacje o zapisach znajdują się w zakładce "kontakt" lub bezpośrednio, pod telefonem +48 507 844 544. Serdecznie zapraszamy.


AHA (Assisting Hand Assessment)

AHA w tłumaczeniu skala Oceny Ręki Pomocniczej. Celem stworzenia tej skali było zmierzenie oraz opisanie, jak efektywnie dzieci z niepełnosprawnością po jednej stronie ciała (dzieci z postacią hemiplegii oraz z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego), używają porażonej kończyny górnej w oburęcznych czynnościach. AHA jest standaryzowanym testem przeznaczonym dla dzieci wieku od 18 miesięcy do 12 roku życia.

Czytaj więcej


Terapia NDT - BOBATH

Bazuje ona na podstawach neurofizjologicznego rozwoju człowieka. Wykorzystuje wszystkie naturalne wzorce ruchu. Poprzez to stymuluje i normalizuje rozwój ruchowy nie zakłócając podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka a więc potrzeby miłości i bezpieczeństwa. Nie zaburza fizjologicznego rozkładu dnia dziecka, prawidłowej relacji matki z dzieckiem, a także nie powoduje przyzwyczajeń.

Czytaj więcej


Metoda Prechtl’a - ocena globalnych wzorców ruchowych u niemowląt

Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego noworodka i niemowlęcia (do 6 miesiąca życia). Polega na ocenie jakości ruchu dziecka w jego spontanicznej aktywności...

Czytaj więcej


Brazelton – NBAS - wstęp do skali oceny zachowania noworodka

Skala NBAS jest neurobehawioralną oceną noworodka, której celem jest udokumentowanie wkładu niemowlęcia do systemu rodzice - dziecko, kompetencji i indywidualnych różnic między noworodkami, jak również ewentualnych trudności.

Czytaj więcej


Metoda Peto - system nauczania kierowanego

System Nauczania Kierowanego, integrujący działania rehabilitacyjno-edukacyjno-społeczne, cechuje holistyczne podejście do dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny oraz pełna, wieloprofilowa odpowiedź na ich złożone potrzeby...

Czytaj więcej


Kinesiotaping

Tzw. plastrowanie. Przy użyciu specjalnego plastra Kinesio, który cechami zbliżony jest do właściwości tkanki skórnej (grubość i rozciągliwość) oraz dzięki odpowiedniemu ustawieniu kątowemu stawu w przestrzeni, możemy uzyskać...

Czytaj więcej


Sensory Integration

Integracja sensoryczna, to sposób w jaki człowiek wykorzystuje sygnały odbierane z narządów zmysłu (wzroku, słuchu, dotyku, równowagi) do celowego działania. Dziecko mające deficyty w zakresie odbierania lub przetwarzania...

Czytaj więcej


Prorioceptive Neuromuscular Facilitation

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje. Na przykład przesiadanie się z wózka na łóżko, utrzymanie prawidłowej postawy ciała w szkole w ławce itp...

Czytaj więcej